Cibuaya. Vishnu I.

 

Java. Cibuaya. Vishnu I.

 

Retour